K.A.RICH
 
Connectivity Solutions
Control& Monitoring - Communication - Data Acquisition
 
about us  |  my account
การใช้งาน Serial to Ethernet

อุปกรณ์สำหรับรับ-ส่ง สัญญาณ แบบ RS-232 / RS-422 / RS-485 จากอุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ , อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติต่างๆ , หัวอ่านบาร์โค๊ด เป็นต้น ให้สามารถจะนำข้อมูลเข้าสู่ ระบบ คอมพิวเตอร์ ไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะทาง ,และยังให้คุณสมบัติ เรื่องความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น และด้วยเทคโนโลยี่ สามารถรับ-ส่งข้อมูล จากที่จุดปฏิบัติการ ส่งผ่านเข้าสู่เครือข่าย Ethernet หรือ Internet รองรับการประยุกต์ใช้งาน เพื่อส่งผ่านข้อมูล ต่างๆ เพื่อบันทึกลงสู่ระบบฐานข้อมูล ที่ปราศจากการจดบันทึกโดยใช้คนทำการจดบันทึก ทำให้สะดวก ลดปัญหาความผิดพลาด และ ลดขั้นตอน การอ่านค่า และ บันทึกแบบเดิมๆ

อุปกรณ์ Serial-to-Ethernet หรืออาจจะเรียกว่า Device Server , Serial Server เป็นอุปกรณ์รับ-ส่ง สัญญาณ แบบ Serial มาตราฐาน EIA-232 ,422,485 ให้สามารถสื่อสารผ่านไปทางเครือข่าย Ethernet โดยใช้ TCP/IP protocol ทำให้ สามารถนำไปใช้งาน กับ อุปกรณ์ Serial Device ต่างๆ เช่น หัวอ่าน barcode , printer , RFID , เครื่อง CNC , อุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ , Terminal เป็นต้น ให้สามารถ ทำการรับ-ส่งสัญญาณข้อมูลผ่านไปทาง LAN ทำให้ขจัดข้อจำกัดเรื่อง ระยะทางของสายสัญญาณ ขณะเดียวกัน Bandwidth ก็สามารถ ใช้งานได้อย่างเหลือเฟือ หากจะเทียบกับ สัญญาณ Serial ที่มีความเร็วต่ำกว่ามาก (โดยทั่วไปที่ใช้งาน ก็จะประมาณ 1 kbps - 1 Mbps ) เมื่อเทียบกับระบบ LAN ( โดยทั่วไปอยู่ที่ 10 หรือ 100 Mbps ) และนอกจากนี้ยังมี ผลิตภัณฑ์ที่สามารถรองรับ การรับ-ส่งสัญญาณ ผ่านไปทาง ระบบเครือข่ายแบบ อื่นๆ เช่น Wireless หรือ GSM mobile phone อีกด้วย

สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมากมาย และด้วยคุณสมบัติที่รองรับ Virtual Com Port Software ( เช่น RealPort เป็นต้น ) ซึ่งจะแถมมากับตัวผลิตภัณฑ์ ทำให้ การรับ-ส่งสัญญาณ Serial จากอุปกรณ์ ใดๆ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเรื่องที่ง่ายดาย เพียงแค่ติดตั้ง Software เสร็จสิ้น เครื่องคอมพิวเตอร์ จะสามารถ มองเห็น Com port (กรณีใช้ Windows ) หรือเห็น TTY device (กรณีใช้ UNIX) ได้เสมือนเป็น Serial Port ของเครื่องมันเอง ช่วยลดภาระการติดตั้งไปได้มาก นอกจากนี้ยัง มี feature สามารถทำ Telnet , Revesre Telnet ก็ได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ IP address assignment โดยการใช้ DHCP, RARP , ARP-Ping

การติดตั้ง และ การ setup เพื่อใช้งานสามารถศึกษา จากคู่มือการใช้งาน หรือปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ ทางบริษัท ซึ่งพร้อมจะให้บริการแด่ท่าน อย่างไรก็ตามเนื่องจากรูปแบบการใช้งานนั้นมีค่อนข้างหลากหลาย แต่วิธีการที่ง่ายที่ สุด โดยการเลือกใช้งาน Virtual Com Port Mode เพียงนำอุปกรณ์ติดตั้งกับวง LAN แล้วติดตั้ง Virtual Com Port Software เช่น RealPort (แถมฟรี มากับผลิตภัณฑ์ ) เมื่อติดตั้งสมบูรณ์แล้ว คอมพิวเตอร์ที่จะทำหน้าที่ใช้งาน Serial Port จะสามารถมองเห็น ว่ามี Serial Port เพิ่มเติมขึ้นมา ต่อจาก Com port ที่มีอยู่เดิม ตัวอย่างเช่น ในเครื่องคอมฯ ของเดิมมี Com 1กับ Com 2 เพราะฉนั้น หากเราเพิ่ม PortServer TS ขนาด 8 port เข้าไป ระบบก็จะมองเห็น ต่อจากของเดิม นั่นคือ เห็น Com 3, 4, 5, ...ไล่จนถึง Com 10 เพียงเท่านี้ท่านก็จะมี Com port เพิ่มขึ้นแล้ว ได้อย่างง่ายดาย ไม่เสียเวลา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง ( Related products)
  • ผลิตภัณฑ์ Device Server
  • สงวนลิขสิทธิ์ข้อความในภาษาไทยทั้งหมด copyright © 2020